POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI

Firma JANECO z siedzibą w Krzeszycach jest częścią międzynarodowego koncernu .

Nasze ciasteczka szczęścia dają radość konsumentom w całej Europie od 1988 r.

W dziedzinie jakości nie uznajemy kompromisów.

Od początku ta bezkompromisowa postawa stanowiła priorytet w myśleniu i działaniu Naszej Firmy.

Dlatego też, dziś możemy Państwu zaoferować najwyższą jakość produktu.

Chcemy aby nazwa Naszej Firmy kojarzyła się Naszym Klientom z bezpieczną i zdrową żywnością o doskonałym walorze smakowym i odżywczym, dlatego w działalności produkcyjnej i handlowej, kierujemy się hasłem pozwalającym określić nasz wyrób jako:

J    – jedyne w swoim rodzaju

A   - apetyczne

N   - niezawodne

E   - estetyczne

C   - ciekawe

O   - oryginalne .

 

Najwyższą jakość oraz zadowolenie Naszych Klientów osiągamy przez:

- przestrzeganie wymogów prawa żywnościowego oraz uzgodnionych wymagań i oczekiwań klienta w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego,

-utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu HACCP,

-planowe, systematyczne prowadzenie badań mikrobiologicznych surowców i wyrobów gotowych,

- monitorowanie procesów, od których zależy jakość i bezpieczeństwo wyrobu,

- zapewnienie odpowiednich parametrów dostaw surowców i materiałów pomocniczych,

-systematyczne i planowane szkolenia wszystkich pracowników w zakresie stosowanych systemów zarządzania jakością,

- spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Nasz system budujemy o wymagania normy ISO 22000.

 

W imieniu wszystkich pracowników deklaruję, iż polityka jakości jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacji oraz jest wspomagana mierzalnymi celami.